หมูสาหร่ายสติ๊ก
160.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หมูสาหร่ายสติ๊ก คัดสรรค์จากหมูและส่าหร่ายคุณภาพดี หมูและส่าหร่ายจะกรอบ อร่อยมีงาโรย หอมกลิ่นงา