ผ้าสไบไหมขิดไหมคำ สีธรรมชาติ
9,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ผ้าสไบหรือผ้าคลุมไหล่  ย้อมสีธรรมชาติ  จากครั่ง เส้นยืนย้อมด้วยผลมะเกลือ  เส้นพุ่งย้อมด้วยครั่ง  ตัวท้องสไบเป็นเทคนิคจกลาย ดาว 4 ลาย

  ชายสไบ  ขิดด้วยไหมคำ ปล่อยชายครุย   ตัวผ้ากว้าง 63 cm.ยาว 200cm. ไม่รวมชายครุย  เนื่อผ้าแน่นหนา  ใช้ไหมบ้านสาวมือแท้ทั่งผืน